mapa_ikerg GEOPORTAL 2

an image

naczelnik wydziału: 91 42-47-997; lukasiuk@policki.pl

an image

stanowisko ds. organizacyjno-prawnych: 91 42-47-965; malicka@policki.pl

an image

aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, inwentaryzacje budynków:
91 42-47-984; eblicharska@policki.pl

an image

aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, inwentaryzacje budynków, inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego:
91 42-47-984; rkubien@policki.pl (klucz publiczny PGP)

an image

aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, inwentaryzacje budynków, inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego:
91 42-47-984; esaczuk@policki.pl

an image

aktualizacja ewidencyjnej mapy numerycznej, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic:
91 42-47-984; aziarkiewicz@policki.pl (klucz publiczny PGP)

an image

aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków:
91 42-47-993; kaminska@policki.pl

an image

aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków:
91 42-47-993; klewandowska@policki.pl

an image

aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków:
91 42-47-992; azaborniak@policki.pl

an image

kancelaria: 91 42-47-989; kancelariakresowa@policki.pl

an image

kasa: 91 42-47-980; kasa@policki.pl, mmazul@policki.pl

an image

fax: 91 42-47-967an image

zastępca naczelnika wydziału, kierownik ODGiK: 91 42-47-985; jmolenda@policki.pl

an image

kontrola techniczna: 91 42-47-966, 91 42-47-987

an image

ewidencja gruntów i budynków (wydawanie wypisów i wyrysów): 91 42-47-986

an image

mapy zasadnicze, archiwum: 91 42-47-981;mkroczynska@policki.pl, mapa_zasadnicza@policki.pl (klucz publiczny PGP)

an image

skanowanie mapy zasadniczej:
91 42-47-981; skaner@policki.pl

an image

opracowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:
91 42-47-981; kchmielowiec@policki.pl, kerg@policki.pl (klucz publiczny PGP)

an image

fax: 91 42-47-967tel.: 91 42-47-990; 91 42-47-983

e-mail: zudp@policki.pl, narady@policki.pl, dwajszczuk@policki.pl (klucz publiczny PGP)

Informacja o etapie uzgodnienia wniosku dostępna w zakładce "Wnioski NK"