mapa_ikerg GEOPORTAL 2
Raport dowolny Lista prac geodezyjnych
DATA: 2019-10-16

L.p. Id zgłoszenia KERG Zadekretowano do etapu
1 GK.6640.2421.2019 KERG 11012-2421/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
2 GK.6640.2410.2019 KERG 11012-2410/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
3 GK.6640.2399.2019 KERG 11022-2399/2019 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
4 GK.6640.2384.2019 KERG 11045-2384/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
5 GK.6640.2376.2019 KERG 11012-2376/2019 K2 - Weryfikacja materiałów
6 GK.6640.2359.2019 KERG 11012-2359/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
7 GK.6640.2350.2019 KERG 11045-2350/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
8 GK.6640.2344.2019 KERG 11012-2344/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
9 GK.6640.2343.2019 KERG 11012-2343/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
10 GK.6640.2340.2019 KERG 11012-2340/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
11 GK.6640.2339.2019 KERG 11045-2339/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
12 GK.6640.2334.2019 KERG 11045-2334/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
13 GK.6640.2315.2019 KERG 11012-2315/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
14 GK.6640.2297.2019 KERG 11022-2297/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
15 GK.6640.2258.2019 KERG 11012-2258/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
16 GK.6640.2255.2019 KERG 11012-2255/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
17 GK.6640.2250.2019 KERG 11012-2250/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
18 GK.6640.2238.2019 KERG 11022-2238/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
19 GK.6640.2223.2019 KERG 11012-2223/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
20 GK.6640.2188.2019 KERG 11022-2188/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
21 GK.6640.2176.2019 KERG 11045-2176/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
22 GK.6640.2155.2019 KERG 11044-2155/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
23 GK.6640.2152.2019 KERG 11012-2152/2019 K2.3 - Kartowanie
24 GK.6640.2140.2019 KERG 11022-2140/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
25 GK.6640.2139.2019 KERG 11022-2139/2019 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
26 GK.6640.2130.2019 KERG 11012-2130/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
27 GK.6640.2129.2019 KERG 11012-2129/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
28 GK.6640.2118.2019 KERG 11022-2118/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
29 GK.6640.2110.2019 KERG 11012-2110/2019 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
30 GK.6640.2105.2019 KERG 11022-2105/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
31 GK.6640.2103.2019 KERG 11045-2103/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
32 GK.6640.2102.2019 KERG 11022-2102/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
33 GK.6640.2101.2019 KERG 11022-2101/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
34 GK.6640.2091.2019 KERG 11022-2091/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
35 GK.6640.2086.2019 KERG 11022-2086/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
36 GK.6640.2079.2019 KERG 11012-2079/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
37 GK.6640.2063.2019 KERG 11022-2063/2019 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
38 GK.6640.2062.2019 KERG 11022-2062/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
39 GK.6640.2050.2019 KERG 11012-2050/2019 K2.3 - Kartowanie
40 GK.6640.2029.2019 KERG 11012-2029/2019 K2.3 - Kartowanie
41 GK.6640.2027.2019 KERG 11012-2027/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
42 GK.6640.2023.2019 KERG 11012-2023/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
43 GK.6640.2012.2019 KERG 11012-2012/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
44 GK.6640.2011.2019 KERG 11012-2011/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
45 GK.6640.1989.2019 KERG 11012-1989/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
46 GK.6640.1958.2019 KERG 11012-1958/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
47 GK.6640.1942.2019 KERG 11012-1942/2019 K2.3 - Kartowanie
48 GK.6640.1929.2019 KERG 11012-1929/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
49 GK.6640.1926.2019 KERG 11045-1926/2019 K2.3 - Kartowanie
50 GK.6640.1922.2019 KERG 11012-1922/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
51 GK.6640.1909.2019 KERG 11012-1909/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
52 GK.6640.1899.2019 KERG 11012-1899/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
53 GK.6640.1883.2019 KERG 11045-1883/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
54 GK.6640.1873.2019 KERG 11022-1873/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
55 GK.6640.1865.2019 KERG 11012-1865/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
56 GK.6640.1849.2019 KERG 11012-1849/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
57 GK.6640.1843.2019 KERG 11022-1843/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
58 GK.6640.1841.2019 KERG 11022-1841/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
59 GK.6640.1816.2019 KERG 11012-1816/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
60 GK.6640.1814.2019 KERG 11012-1814/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
61 GK.6640.1800.2019 KERG 11012-1800/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
62 GK.6640.1790.2019 KERG 11012-1790/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
63 GK.6640.1785.2019 KERG 11022-1785/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
64 GK.6640.1779.2019 KERG 11012-1779/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
65 GK.6640.1775.2019 KERG 11045-1775/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
66 GK.6640.1769.2019 KERG 11012-1769/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
67 GK.6640.1760.2019 KERG 11022-1760/2019 K2.3 - Kartowanie
68 GK.6640.1752.2019 KERG 11012-1752/2019 K2.3 - Kartowanie
69 GK.6640.1745.2019 KERG 11012-1745/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
70 GK.6640.1705.2019 KERG 11045-1705/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
71 GK.6640.1702.2019 KERG 11044-1702/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
72 GK.6640.1623.2019 KERG 11012-1623/2019 K2.3 - Kartowanie
73 GK.6640.1621.2019 KERG 11034-1621/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
74 GK.6640.1600.2019 KERG 11045-1600/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
75 GK.6640.1565.2019 KERG 11012-1565/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
76 GK.6640.1561.2019 KERG 11012-1561/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
77 GK.6640.1558.2019 KERG 11044-1558/2019 K2.3 - Kartowanie
78 GK.6640.1557.2019 KERG 11044-1557/2019 K9 - Przyjęcie po wyjaśnieniach
79 GK.6640.1536.2019 KERG 11045-1536/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
80 GK.6640.1513.2019 KERG 11012-1513/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
81 GK.6640.1470.2019 KERG 11012-1470/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
82 GK.6640.1469.2019 KERG 11012-1469/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
83 GK.6640.1454.2019 KERG 11022-1454/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
84 GK.6640.1412.2019 KERG 11022-1412/2019 K5 - Aktualizacja baz danych GESUT, BDOT
85 GK.6640.1382.2019 KERG 11012-1382/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
86 GK.6640.1374.2019 KERG 11045-1374/2019 K2.3 - Kartowanie
87 GK.6640.1372.2019 KERG 11045-1372/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
88 GK.6640.1364.2019 KERG 11044-1364/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
89 GK.6640.1340.2019 KERG 11022-1340/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
90 GK.6640.1331.2019 KERG 11045-1331/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
91 GK.6640.1305.2019 KERG 11012-1305/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
92 GK.6640.1275.2019 KERG 11012-1275/2019 K2.3 - Kartowanie
93 GK.6640.1228.2019 KERG 11012-1228/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
94 GK.6640.1226.2019 KERG 11022-1226/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
95 GK.6640.1215.2019 KERG 11012-1215/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
96 GK.6640.1199.2019 KERG 11045-1199/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
97 GK.6640.1159.2019 KERG 11012-1159/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
98 GK.6640.1146.2019 KERG 11045-1146/2019 K2.3 - Kartowanie
99 GK.6640.1120.2019 KERG 11012-1120/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
100 GK.6640.1030.2019 KERG 11034-1030/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
101 GK.6640.1003.2019 KERG 11045-1003/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
102 GK.6640.969.2019 KERG 11012-969/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
103 GK.6640.960.2019 KERG 11044-960/2019 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
104 GK.6640.926.2019 KERG 11012-926/2019 K2.3 - Kartowanie
105 GK.6640.910.2019 KERG 11012-910/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
106 GK.6640.896.2019 KERG 11012-896/2019 K2.3 - Kartowanie
107 GK.6640.832.2019 KERG 11034-832/2019 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
108 GK.6640.824.2019 KERG 11012-824/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
109 GK.6640.823.2019 KERG 11045-823/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
110 GK.6640.748.2019 KERG 11012-748/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
111 GK.6640.747.2019 KERG 11044-747/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
112 GK.6640.746.2019 KERG 11044-746/2019 K2.3 - Kartowanie
113 GK.6640.730.2019 KERG 11012-730/2019 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
114 GK.6640.728.2019 KERG 11022-728/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
115 GK.6640.725.2019 KERG 11022-725/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
116 GK.6640.656.2019 KERG 11035-656/2019 K2.3 - Kartowanie
117 GK.6640.624.2019 KERG 11012-624/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
118 GK.6640.620.2019 KERG 11012-620/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
119 GK.6640.585.2019 KERG 11045-585/2019 K2.3 - Kartowanie
120 GK.6640.560.2019 KERG 11022-560/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
121 GK.6640.556.2019 KERG 11044-556/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
122 GK.6640.553.2019 KERG 11022-553/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
123 GK.6640.532.2019 KERG 11022-532/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
124 GK.6640.500.2019 KERG 11012-500/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
125 GK.6640.487.2019 KERG 11045-487/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
126 GK.6640.483.2019 KERG 11012-483/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
127 GK.6640.466.2019 KERG 11045-466/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
128 GK.6640.465.2019 KERG 11012-465/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
129 GK.6640.441.2019 KERG 11012-441/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
130 GK.6640.417.2019 KERG 11012-417/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
131 GK.6640.415.2019 KERG 11022-415/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
132 GK.6640.414.2019 KERG 11012-414/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
133 GK.6640.394.2019 KERG 11045-394/2019 K2.3 - Kartowanie
134 GK.6640.368.2019 KERG 11022-368/2019 K2.3 - Kartowanie
135 GK.6640.338.2019 KERG 11012-338/2019 K2.3 - Kartowanie
136 GK.6640.302.2019 KERG 11045-302/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
137 GK.6640.293.2019 KERG 11012-293/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
138 GK.6640.248.2019 KERG 11022-248/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
139 GK.6640.234.2019 KERG 11022-234/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
140 GK.6640.222.2019 KERG 11012-222/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
141 GK.6640.209.2019 KERG 11012-209/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
142 GK.6640.200.2019 KERG 11022-200/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
143 GK.6640.176.2019 KERG 11022-176/2019 K2.3 - Kartowanie
144 GK.6640.173.2019 KERG 11012-173/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
145 GK.6640.135.2019 KERG 11045-135/2019 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
146 GK.6640.132.2019 KERG 11012-132/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
147 GK.6640.110.2019 KERG 11012-110/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
148 GK.6640.106.2019 KERG 11022-106/2019 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
149 GK.6640.80.2019 KERG 11012-80/2019 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
150 GK.6640.44.2019 KERG 11012-44/2019 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
151 GK.6640.7.2019 KERG 11044-7/2019 K2.3 - Kartowanie
152 GK.6640.6.2019 KERG 11044-6/2019 K2.3 - Kartowanie
153 GK.6640.5.2019 KERG 11034-5/2019 K2.3 - Kartowanie
154 GK.6640.2.2019 KERG 11012-2/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
155 GK.6640.1.2019 KERG 11012-1/2019 K2.4 - Wydanie do kartowania
156 GK.6640.3036.2018 KERG 11022-3673/2018 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
157 GK.6640.3028.2018 KERG 11022-3665/2018 K2.3 - Kartowanie
158 GK.6640.2982.2018 KERG 11044-3619/2018 K2.3 - Kartowanie
159 GK.6640.2942.2018 KERG 11034-3579/2018 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
160 GK.6640.2904.2018 KERG 11045-3541/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
161 GK.6640.2898.2018 KERG 11012-3535/2018 K2.3 - Kartowanie
162 GK.6640.2874.2018 KERG 11012-3511/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
163 GK.6640.2770.2018 KERG 11012-3407/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
164 GK.6640.2769.2018 KERG 11034-3406/2018 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
165 GK.6640.2744.2018 KERG 11012-3381/2018 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
166 GK.6640.2661.2018 KERG 11045-3298/2018 K9 - Przyjęcie po wyjaśnieniach
167 GK.6640.2650.2018 KERG 11012-3287/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
168 GK.6640.2574.2018 KERG 11034-3211/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
169 GK.6640.2563.2018 KERG 11045-3200/2018 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
170 GK.6640.2518.2018 KERG 11012-3155/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
171 GK.6640.2490.2018 KERG 11012-3127/2018 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
172 GK.6640.2485.2018 KERG 11012-3122/2018 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
173 GK.6640.2482.2018 KERG 11045-3119/2018 K2.3 - Kartowanie
174 GK.6640.2473.2018 KERG 11012-3110/2018 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
175 GK.6640.2384.2018 KERG 11012-3021/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
176 GK.6640.2298.2018 KERG 11012-2935/2018 K2.3 - Kartowanie
177 GK.6640.2294.2018 KERG 11022-2931/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
178 GK.6640.2292.2018 KERG 11012-2929/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
179 GK.6640.2286.2018 KERG 11045-2923/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
180 GK.6640.2195.2018 KERG 11034-2832/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
181 GK.6640.2184.2018 KERG 11012-2821/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
182 GK.6640.2086.2018 KERG 11045-2723/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
183 GK.6640.2074.2018 KERG 11022-2711/2018 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
184 GK.6640.2071.2018 KERG 11012-2708/2018 K2.3 - Kartowanie
185 GK.6640.2069.2018 KERG 11044-2706/2018 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
186 GK.6640.2068.2018 KERG 11044-2705/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
187 GK.6640.2067.2018 KERG 11012-2704/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
188 GK.6640.2066.2018 KERG 11012-2703/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
189 GK.6640.2065.2018 KERG 11045-2702/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
190 GK.6640.2046.2018 KERG 11012-2683/2018 K2.3 - Kartowanie
191 GK.6640.1996.2018 KERG 11044-2633/2018 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
192 GK.6640.1991.2018 KERG 11045-2628/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
193 GK.6640.1935.2018 KERG 11022-2572/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
194 GK.6640.1903.2018 KERG 11012-2540/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
195 GK.6640.1902.2018 KERG 11044-2539/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
196 GK.6640.1882.2018 KERG 11022-2519/2018 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
197 GK.6640.1868.2018 KERG 11012-2505/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
198 GK.6640.1846.2018 KERG 11022-2483/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
199 GK.6640.1836.2018 KERG 11045-2473/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
200 GK.6640.1834.2018 KERG 11012-2471/2018 K2.3 - Kartowanie
201 GK.6640.1818.2018 KERG 11012-2455/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
202 GK.6640.1787.2018 KERG 11012-2424/2018 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
203 GK.6640.1776.2018 KERG 11012-2413/2018 K2.3 - Kartowanie
204 GK.6640.1761.2018 KERG 11012-2398/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
205 GK.6640.1750.2018 KERG 11034-2387/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
206 GK.6640.1749.2018 KERG 11045-2386/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
207 GK.6640.1730.2018 KERG 11012-2367/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
208 GK.6640.1729.2018 KERG 11022-2366/2018 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
209 GK.6640.1701.2018 KERG 11045-2338/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
210 GK.6640.1694.2018 KERG 11022-2331/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
211 GK.6640.1693.2018 KERG 11022-2330/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
212 GK.6640.1680.2018 KERG 11022-2317/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
213 GK.6640.1677.2018 KERG 11012-2314/2018 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
214 GK.6640.1642.2018 KERG 11012-2279/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
215 GK.6640.1618.2018 KERG 11012-2255/2018 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
216 GK.6640.1582.2018 KERG 11045-2219/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
217 GK.6640.1578.2018 KERG 11012-2215/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
218 GK.6640.1566.2018 KERG 11045-2203/2018 K2.3 - Kartowanie
219 GK.6640.1565.2018 KERG 11045-2202/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
220 GK.6640.1511.2018 KERG 11045-2148/2018 K2.3 - Kartowanie
221 GK.6640.1509.2018 KERG 11012-2146/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
222 GK.6640.1504.2018 KERG 11044-2141/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
223 GK.6640.1450.2018 KERG 11045-2087/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
224 GK.6640.1449.2018 KERG 11045-2086/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
225 GK.6640.1446.2018 KERG 11012-2083/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
226 GK.6640.1437.2018 KERG 11012-2074/2018 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
227 GK.6640.1408.2018 KERG 11012-2045/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
228 GK.6640.1391.2018 KERG 11022-2028/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
229 GK.6640.1243.2018 KERG 11012-1880/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
230 GK.6640.1178.2018 KERG 11045-1815/2018 K2.3 - Kartowanie
231 GK.6640.1148.2018 KERG 11012-1785/2018 K2.3 - Kartowanie
232 GK.6640.1140.2018 KERG 11022-1777/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
233 GK.6640.1103.2018 KERG 11012-1740/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
234 GK.6640.1102.2018 KERG 11012-1739/2018 K2.3 - Kartowanie
235 GK.6640.1093.2018 KERG 11012-1730/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
236 GK.6640.1089.2018 KERG 11012-1726/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
237 GK.6640.1088.2018 KERG 11045-1725/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
238 GK.6640.1079.2018 KERG 11044-1716/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
239 GK.6640.1078.2018 KERG 11044-1715/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
240 GK.6640.1075.2018 KERG 11044-1712/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
241 GK.6640.1045.2018 KERG 11022-1682/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
242 GK.6640.1024.2018 KERG 11012-1661/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
243 GK.6640.1021.2018 KERG 11012-1658/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
244 GK.6640.928.2018 KERG 11012-1565/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
245 GK.6640.878.2018 KERG 11012-879/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
246 GK.6640.783.2018 KERG 11012-783/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
247 GK.6640.748.2018 KERG 11012-748/2018 K2.3 - Kartowanie
248 GK.6640.740.2018 KERG 11044-740/2018 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
249 GK.6640.729.2018 KERG 11012-729/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
250 GK.6640.721.2018 KERG 11012-721/2018 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
251 GK.6640.720.2018 KERG 11012-720/2018 K2.3 - Kartowanie
252 GK.6640.719.2018 KERG 11022-719/2018 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
253 GK.6640.715.2018 KERG 11012-715/2018 K2.3 - Kartowanie
254 GK.6640.670.2018 KERG 11045-670/2018 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
255 GK.6640.661.2018 KERG 11012-661/2018 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
256 GK.6640.646.2018 KERG 11012-646/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
257 GK.6640.630.2018 KERG 11012-630/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
258 GK.6640.566.2018 KERG 11012-566/2018 K2.3 - Kartowanie
259 GK.6640.553.2018 KERG 11012-553/2018 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
260 GK.6640.549.2018 KERG 11035-549/2018 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
261 GK.6640.519.2018 KERG 11012-519/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
262 GK.6640.389.2018 KERG 11012-389/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
263 GK.6640.388.2018 KERG 11012-388/2018 K2.4 - Wydanie do kartowania
264 GK.6640.314.2018 KERG 11022-314/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
265 GK.6640.308.2018 KERG 11044-308/2018 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
266 GK.6640.206.2018 KERG 11012-206/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
267 GK.6640.99.2018 KERG 11022-99/2018 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
268 GK.6640.63.2018 KERG 11012-63/2018 K2.3 - Kartowanie
269 GK.6640.61.2018 KERG 11044-61/2018 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
270 GK.6640.48.2018 KERG 11012-48/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
271 GK.6640.47.2018 KERG 11022-47/2018 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
272 GK.6640.2864.2017 KERG 11044-2865/2017 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
273 GK.6640.2862.2017 KERG 11045-2863/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
274 GK.6640.2812.2017 KERG 11012-2813/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
275 GK.6640.2806.2017 KERG 11012-2807/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
276 GK.6640.2784.2017 KERG 11012-2785/2017 K2.4 - Wydanie do kartowania
277 GK.6640.2771.2017 KERG 11012-2772/2017 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
278 GK.6640.2739.2017 KERG 11045-2740/2017 K2.3 - Kartowanie
279 GK.6640.2534.2017 KERG 11044-2535/2017 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
280 GK.6640.2521.2017 KERG 11012-2522/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
281 GK.6640.2497.2017 KERG 11022-2498/2017 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
282 GK.6640.2438.2017 KERG 11012-2439/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
283 GK.6640.2433.2017 KERG 11012-2434/2017 K2.3 - Kartowanie
284 GK.6640.2422.2017 KERG 11045-2423/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
285 GK.6640.2344.2017 KERG 11012-2345/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
286 GK.6640.2294.2017 KERG 11044-2295/2017 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
287 GK.6640.2270.2017 KERG 11022-2271/2017 K2.4 - Wydanie do kartowania
288 GK.6640.2250.2017 KERG 11012-2251/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
289 GK.6640.2238.2017 KERG 11034-2239/2017 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
290 GK.6640.2093.2017 KERG 11044-2094/2017 K2.3 - Kartowanie
291 GK.6640.2042.2017 KERG 11012-2043/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
292 GK.6640.2015.2017 KERG 11012-2016/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
293 GK.6640.1997.2017 KERG 11022-1998/2017 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
294 GK.6640.1941.2017 KERG 11045-1942/2017 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
295 GK.6640.1896.2017 KERG 11012-1897/2017 K1.3 - Wstępna weryfikacja materiałów (EGiB)
296 GK.6640.1882.2017 KERG 11012-1883/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
297 GK.6640.1880.2017 KERG 11045-1881/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
298 GK.6640.1845.2017 KERG 11012-1846/2017 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
299 GK.6640.1778.2017 KERG 11022-1779/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
300 GK.6640.1736.2017 KERG 11022-1737/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
301 GK.6640.1546.2017 KERG 11022-1547/2017 K2.3 - Kartowanie
302 GK.6640.1465.2017 KERG 11012-1466/2017 K2.3 - Kartowanie
303 GK.6640.1409.2017 KERG 11022-1410/2017 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
304 GK.6640.1408.2017 KERG 11012-1409/2017 K2.3 - Kartowanie
305 GK.6640.1397.2017 KERG 11012-1398/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
306 GK.6640.1388.2017 KERG 11022-1389/2017 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
307 GK.6640.1357.2017 KERG 11045-1358/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
308 GK.6640.1309.2017 KERG 11012-1310/2017 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
309 GK.6640.1204.2017 KERG 11045-1204/2017 K2.4 - Wydanie do kartowania
310 GK.6640.1197.2017 KERG 11045-1197/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
311 GK.6640.1192.2017 KERG 11035-1192/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
312 GK.6640.1118.2017 KERG 11045-1118/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
313 GK.6640.1092.2017 KERG 11012-1092/2017 K2.4 - Wydanie do kartowania
314 GK.6640.993.2017 KERG 11022-993/2017 K2.3 - Kartowanie
315 GK.6640.953.2017 KERG 11012-953/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
316 GK.6640.946.2017 KERG 11012-946/2017 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
317 GK.6640.932.2017 KERG 11045-932/2017 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
318 GK.6640.921.2017 KERG 11012-921/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
319 GK.6640.900.2017 KERG 11045-900/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
320 GK.6640.889.2017 KERG 11012-889/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
321 GK.6640.835.2017 KERG 11022-835/2017 K2.3 - Kartowanie
322 GK.6640.785.2017 KERG 11045-785/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
323 GK.6640.714.2017 KERG 11012-714/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
324 GK.6640.641.2017 KERG 11012-641/2017 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
325 GK.6640.555.2017 KERG 11045-555/2017 K2.4 - Wydanie do kartowania
326 GK.6640.554.2017 KERG 11012-554/2017 K2.3 - Kartowanie
327 GK.6640.553.2017 KERG 11012-553/2017 K2.3 - Kartowanie
328 GK.6640.549.2017 KERG 11012-549/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
329 GK.6640.494.2017 KERG 11022-494/2017 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
330 GK.6640.493.2017 KERG 11044-493/2017 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
331 GK.6640.488.2017 KERG 11045-488/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
332 GK.6640.400.2017 KERG 11045-400/2017 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
333 GK.6640.382.2017 KERG 11022-382/2017 K2.3 - Kartowanie
334 GK.6640.302.2017 KERG 11012-302/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
335 GK.6640.267.2017 KERG 11012-267/2017 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
336 GK.6640.186.2017 KERG 11044-186/2017 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
337 GK.6640.108.2017 KERG 11022-108/2017 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
338 GK.6640.2962.2016 KERG 11012-2962/2016 K2.3 - Kartowanie
339 GK.6640.2959.2016 KERG 11022-2959/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
340 GK.6640.2942.2016 KERG 11012-2942/2016 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
341 GK.6640.2900.2016 KERG 11022-2900/2016 K2.3 - Kartowanie
342 GK.6640.2892.2016 KERG 11012-2892/2016 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
343 GK.6640.2805.2016 KERG 11045-2805/2016 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
344 GK.6640.2760.2016 KERG 11012-2760/2016 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
345 GK.6640.2744.2016 KERG 11012-2744/2016 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
346 GK.6640.2742.2016 KERG 11012-2742/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
347 GK.6640.2736.2016 KERG 11012-2736/2016 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
348 GK.6640.2479.2016 KERG 11045-2479/2016 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
349 GK.6640.2344.2016 KERG 11044-2344/2016 K2.3 - Kartowanie
350 GK.6640.2336.2016 KERG 11012-2336/2016 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
351 GK.6640.2165.2016 KERG 11012-2165/2016 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
352 GK.6640.2150.2016 KERG 11012-2150/2016 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
353 GK.6640.2133.2016 KERG 11045-2133/2016 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
354 GK.6640.2072.2016 KERG 11022-2072/2016 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
355 GK.6640.2071.2016 KERG 11022-2071/2016 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
356 GK.6640.2015.2016 KERG 11034-2015/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
357 GK.6640.1921.2016 KERG 11034-1921/2016 K2.3 - Kartowanie
358 GK.6640.1890.2016 KERG 11022-1890/2016 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
359 GK.6640.1781.2016 KERG 11044-1781/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
360 GK.6640.1677.2016 KERG 11012-1677/2016 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
361 GK.6640.1639.2016 KERG 11012-1639/2016 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
362 GK.6640.1593.2016 KERG 11045-1593/2016 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
363 GK.6640.1589.2016 KERG 11012-1589/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
364 GK.6640.1586.2016 KERG 11012-1586/2016 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
365 GK.6640.1518.2016 KERG 11044-1518/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
366 GK.6640.1513.2016 KERG 11022-1513/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
367 GK.6640.1471.2016 KERG 11012-1471/2016 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
368 GK.6640.1343.2016 KERG 11012-1343/2016 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
369 GK.6640.1232.2016 KERG 11045-1232/2016 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
370 GK.6640.1217.2016 KERG 11012-1217/2016 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
371 GK.6640.1170.2016 KERG 11022-1170/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
372 GK.6640.1160.2016 KERG 11012-1160/2016 K2.3 - Kartowanie
373 GK.6640.1153.2016 KERG 11044-1153/2016 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
374 GK.6640.1138.2016 KERG 11034-1138/2016 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
375 GK.6640.1120.2016 KERG 11045-1120/2016 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
376 GK.6640.1023.2016 KERG 11045-1023/2016 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
377 GK.6640.922.2016 KERG 11012-922/2016 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
378 GK.6640.921.2016 KERG 11045-921/2016 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
379 GK.6640.879.2016 KERG 11044-879/2016 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
380 GK.6640.845.2016 KERG 11012-845/2016 K2.3 - Kartowanie
381 GK.6640.820.2016 KERG 11044-820/2016 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
382 GK.6640.690.2016 KERG 11022-690/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
383 GK.6640.682.2016 KERG 11022-682/2016 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
384 GK.6640.623.2016 KERG 11012-623/2016 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
385 GK.6640.542.2016 KERG 11012-542/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
386 GK.6640.520.2016 KERG 11045-520/2016 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
387 GK.6640.346.2016 KERG 11012-346/2016 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
388 GK.6640.344.2016 KERG 11044-344/2016 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
389 GK.6640.274.2016 KERG 11044-274/2016 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
390 GK.6640.203.2016 KERG 11045-203/2016 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
391 GK.6640.159.2016 KERG 11012-159/2016 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
392 GK.6640.138.2016 KERG 11022-138/2016 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
393 GK.6640.2637.2015 KERG 11022-2636/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
394 GK.6640.2608.2015 KERG 11045-2607/2015 K2.3 - Kartowanie
395 GK.6640.2535.2015 KERG 11022-2534/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
396 GK.6640.2516.2015 KERG 11012-2515/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
397 GK.6640.2289.2015 KERG 11045-2287/2015 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
398 GK.6640.2197.2015 KERG 11012-2195/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
399 GK.6640.2121.2015 KERG 11012-2119/2015 K2.3 - Kartowanie
400 GK.6640.1922.2015 KERG 11012-1920/2015 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
401 GK.6640.1844.2015 KERG 11012-1842/2015 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
402 GK.6640.1675.2015 KERG 11012-1672/2015 K2.3 - Kartowanie
403 GK.6640.1671.2015 KERG 11045-1668/2015 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
404 GK.6640.1638.2015 KERG 11012-1635/2015 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
405 GK.6640.1634.2015 KERG 11012-1631/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
406 GK.6640.1631.2015 KERG 11044-1628/2015 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
407 GK.6640.1534.2015 KERG 11044-1531/2015 K2.3 - Kartowanie
408 GK.6640.1509.2015 KERG 11012-1506/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
409 GK.6640.1471.2015 KERG 11044-1468/2015 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
410 GK.6640.1394.2015 KERG 11045-1391/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
411 GK.6640.1275.2015 KERG 11012-1272/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
412 GK.6640.1223.2015 KERG 11022-1220/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
413 GK.6640.1155.2015 KERG 11012-1151/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
414 GK.6640.1094.2015 KERG 11012-1091/2015 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
415 GK.6640.932.2015 KERG 11044-930/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
416 GK.6640.789.2015 KERG 11045-788/2015 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
417 GK.6640.637.2015 KERG 11012-636/2015 K2.3 - Kartowanie
418 GK.6640.547.2015 KERG 11044-546/2015 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
419 GK.6640.404.2015 KERG 11034-404/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
420 GK.6640.387.2015 KERG 11022-387/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
421 GK.6640.269.2015 KERG 11012-269/2015 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
422 GK.6640.189.2015 KERG 11022-189/2015 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
423 GK.6640.125.2015 KERG 11012-124/2015 K2 - Weryfikacja materiałów
424 GK.6640.48.2015 KERG 0001-46/2015 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
425 GK.6640.25.2015 KERG 11034-24/2015 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
426 GK.6640.2990.2014 KERG 11012-2645/2014 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
427 GK.6640.2914.2014 KERG 11045-2571/2014 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
428 GK.6640.2875.2014 KERG 11022-2532/2014 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
429 GK.6640.2838.2014 KERG 11012-2495/2014 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
430 GK.6640.2799.2014 KERG 11045-2458/2014 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
431 GK.6640.2706.2014 KERG 11022-2365/2014 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
432 GK.6640.2655.2014 KERG 11012-2314/2014 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
433 GK.6640.2648.2014 KERG 11022-2307/2014 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
434 GK.6640.2637.2014 KERG 11022-2296/2014 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
435 GK.6640.2599.2014 KERG 11045-2258/2014 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
436 GK.6640.2574.2014 KERG 11045-2233/2014 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
437 GK.6640.2532.2014 KERG 11034-2191/2014 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
438 GK.6640.2526.2014 KERG 11012-2185/2014 K2.3 - Kartowanie
439 GK.6640.2505.2014 KERG 11012-2166/2014 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
440 GK.6640.2438.2014 KERG 11012-2099/2014 K2.3 - Kartowanie
441 GK.6640.2388.2014 KERG 11012-2049/2014 K2 - Weryfikacja materiałów
442 GK.6640.2354.2014 KERG 11034-2016/2014 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
443 GK.6640.2217.2014 KERG 11045-1883/2014 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
444 GK.6640.2191.2014 KERG 11012-1858/2014 K2.3 - Kartowanie
445 GK.6640.1932.2014 KERG 11022-1600/2014 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
446 GK.6640.1820.2014 KERG 11012-1491/2014 K2.1 - Protokół weryfikacji materiałów (Inspektor)
447 GK.6640.1719.2014 KERG 11044-1427/2014 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
448 GK.6640.1701.2014 KERG 11045-1409/2014 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
449 GK.6640.1456.2014 KERG 11012-1210/2014 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
450 GK.6640.1448.2014 KERG 11012-1205/2014 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
451 GK.6640.1407.2014 KERG 11012-1165/2014 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
452 GK.6640.1326.2014 KERG 11012-1087/2014 K1.2 - Wstępna weryfikacja materiałów (mapa numeryczna)
453 GK.6640.1283.2014 KERG 11022-1047/2014 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
454 GK.6640.1086.2014 KERG 11012-880/2014 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
455 GK.6640.1054.2014 KERG 11012-854/2014 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
456 GK.6640.991.2014 KERG 11022-797/2014 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
457 GK.6640.695.2014 KERG 11012-561/2014 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
458 GK.6640.576.2014 KERG 11022-467/2014 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
459 GK.6640.535.2014 KERG 11044-438/2014 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
460 GK.6640.390.2014 KERG 11012-323/2014 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
461 GK.6640.76.2014 KERG 11045-109/2014 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
462 GK.6640.40.2014 KERG 11022-73/2014 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
463   KERG 11012-2952/2013 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
464   KERG 11035-2769/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
465   KERG 11022-2710/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
466   KERG 11012-2631/2013 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
467   KERG 11012-2355/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
468   KERG 11012-2334/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
469   KERG 11012-2282/2013 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
470   KERG 11045-2270/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
471   KERG 11044-2123/2013 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
472   KERG 11044-2105/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
473   KERG 11012-2033/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
474   KERG 11045-1955/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
475   KERG 11012-1818/2013 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
476   KERG 11022-1803/2013 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
477   KERG 11012-1668/2013 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
478   KERG 11022-1663/2013 K2 - Weryfikacja materiałów
479   KERG 11012-1631/2013 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
480   KERG 11022-1612/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
481   KERG 11045-1608/2013 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
482   KERG 11012-1309/2013 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
483   KERG 11022-1304/2013 R5 - Przyjęcie do zasobu
484   KERG 11035-1221/2013 K2 - Weryfikacja materiałów
485   KERG 11035-1189/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
486   KERG 11012-934/2013 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
487   KERG 11045-901/2013 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
488   KERG 11012-881/2013 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
489   KERG 11045-731/2013 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
490   KERG 11044-134/2013 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
491   KERG 11045-2505/2012 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
492   KERG 11045-2466/2012 K2 - Weryfikacja materiałów
493   KERG 2307/2012 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
494   KERG 11045-2263/2012 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
495   KERG 11045-2259/2012 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
496   KERG 11012-2240/2012 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
497   KERG 11044-2075/2012 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
498   KERG 11012-2042/2012 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
499   KERG 11035-1954/2012 K2 - Weryfikacja materiałów
500   KERG 11012-1640/2012 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
501   KERG 1613/2012 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
502   KERG 1612/2012 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
503   KERG 11012-1531/2012 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
504   KERG 1387/2012 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
505   KERG 11034-1379/2012 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
506   KERG 11012-1160/2012 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
507   KERG 11012-1108/2012 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
508   KERG 11012-299/2012 K2 - Weryfikacja materiałów
509   KERG 11012-274/2012 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
510   KERG 11044-3187/2011 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
511   KERG 11044-2969/2011 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
512   KERG 11012-2934/2011 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
513   KERG 11012-2851/2011 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
514   KERG 11045-2844/2011 K2 - Weryfikacja materiałów
515   KERG 11045-2614/2011 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
516   KERG 2603/2011 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
517   KERG 11012-2590/2011 K2 - Weryfikacja materiałów
518   KERG 2453/2011 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
519   KERG 11012-2334/2011 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
520   KERG 11012-2000/2011 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
521   KERG 11044-1908/2011 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
522   KERG 11012-1907/2011 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
523   KERG 11012-1666/2011 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
524   KERG 11045-1493/2011 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
525   KERG 11022-1455/2011 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
526   KERG 11012-1395/2011 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
527   KERG 11044-1371/2011 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
528   KERG 11044-1345/2011 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
529   KERG 11045-949/2011 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
530   KERG 11045-805/2011 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
531   KERG 11045-804/2011 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
532   KERG 11045-419/2011 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
533   KERG 11012-415/2011 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
534   KERG 11022-348/2011 K2 - Weryfikacja materiałów
535   KERG 11034-264/2011 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
536   KERG 11012-3194/2010 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
537   KERG 11045-3015/2010 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
538   KERG 11044-2765/2010 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
539   KERG 11022-2760/2010 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
540   KERG 11012-2565/2010 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
541   KERG 11045-2281/2010 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
542   KERG 11044-2250/2010 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
543   KERG 11045-2233/2010 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
544   KERG 11045-2116/2010 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
545   KERG 11022-2087/2010 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
546   KERG 11045-1995/2010 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
547   KERG 11012-1956/2010 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
548   KERG 11012-1871/2010 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
549   KERG 11012-1791/2010 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
550   KERG 11045-1376/2010 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
551   KERG 11012-1348/2010 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
552   KERG 11045-1288/2010 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
553   KERG 11022-1164/2010 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
554   KERG 11045-1152/2010 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
555   KERG 11045-1132/2010 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
556   KERG 11022-1093/2010 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
557   KERG 11012-886/2010 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
558   KERG 11012-750/2010 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
559   KERG 11012-520/2010 K2 - Weryfikacja materiałów
560   KERG 11045-441/2010 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
561   KERG 11045-3522/2009 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
562   KERG 11045-3520/2009 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
563   KERG 11034-3517/2009 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
564   KERG 11034-3512/2009 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
565   KERG 11045-3489/2009 K2 - Weryfikacja materiałów
566   KERG 11035-3372/2009 K2.2 Uwierzytelnianie dokumentów
567   KERG 11012-3348/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
568   KERG 11045-3203/2009 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
569   KERG 11012-3118/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
570   KERG 11035-3028/2009 K2 - Weryfikacja materiałów
571   KERG 2983/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
572   KERG 11012-2944/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
573   KERG 11012-2841/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
574   KERG 11034-2795/2009 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
575   KERG 11045-2788/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
576   KERG 11022-2562/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
577   KERG 11022-2510/2009 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
578   KERG 11044-2490/2009 K2 - Weryfikacja materiałów
579   KERG 11022-2454/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
580   KERG 11045-2395/2009 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
581   KERG 11012-2372/2009 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
582   KERG 11012-2265/2009 K2 - Weryfikacja materiałów
583   KERG 11012-2065/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
584   KERG 11012-2064/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
585   KERG 11012-2039/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
586   KERG 11022-1982/2009 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
587   KERG 11022-1793/2009 K2 - Weryfikacja materiałów
588   KERG 11012-1505/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
589   KERG 11012-1498/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
590   KERG 11022-1445/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
591   KERG 11022-1426/2009 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
592   KERG 11012-1417/2009 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
593   KERG 11012-1383/2009 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
594   KERG 11012-1346/2009 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
595   KERG 11012-889/2009 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
596   KERG 879/2009 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
597   KERG 11045-753/2009 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
598   KERG 11044-671/2009 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
599   KERG 11045-578/2009 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
600   KERG 11022-372/2009 K1 - Przyjęcie materiałów do weryfikacji
601   KERG 11022-3515/2008 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
602   KERG 11045-3131/2008 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
603   KERG 11045-2946/2008 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
604   KERG 11022-2536/2008 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
605   KERG 11045-2463/2008 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
606   KERG 11012-2235/2008 K6 - Pozytywny wynik weryfikacji materiałów
607   KERG 11045-1921/2008 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
608   KERG 11044-1871/2008 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
609   KERG 11034-1423/2008 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
610   KERG 11045-1055/2008 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
611   KERG 11012-679/2008 K4 - Aktualizacja części opisowej EGiB
612   KERG 11022-2947/2007 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
613   KERG 11012-2787/2007 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
614   KERG 11045-2564/2007 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
615   KERG 11012-1487/2007 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
616   KERG 11012-504/2007 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
617   KERG 11012-1631/2006 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
618   KERG 11045-664/2004 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej
619   KERG 11012-348/2004 K8 - Wydanie do wyjaśnienia
620   KERG 11022-1438/2003 K1.1 - Wstępna weryfikacja materiałów (Inspektor)
621   KERG 11034-763/2003 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
622   KERG 11034-287/2003 K7 - Negatywny wynik weryfikacji materiałów
623   KERG 11022-1513/1999 K3 - Aktualizacja mapy numerycznej