mapa_ikerg GEOPORTAL 2

an image Plik klucza publicznego serwera Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach)
an image Program do weryfikacji autentyczności podpisu cyfrowego plików materiałów PZGiK wydawanych przez ODGiK w Policach

an image Informacja dotycząca klasyfikacji gruntów
an image Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów
an image Karta informacyjna klasyfikatora gleb
an image Wniosek o weryfikację kwalifikacji do wykonywania prac klasyfikatora gleb
an image Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

an image Opłata skarbowa od czynności złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach z zakresu administracji publicznej

an image Wysokość obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
an image Zasady udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym podmiotom realizującym zadania publiczne
an image Plik projektu programu QGIS zawierający warstwy WMS/WFS udostępnione przez WGKiK SP w Policach
an image Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formacie PDF oraz XLS
an image Wniosek o przyznanie dostępu do systemu przeszukiwania baz danych GEO-INFO i.Komornik
an image Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Microsoft Office (P wraz z załącznikami), Open Office (P wraz z załącznikami), PDF (P) z załącznikami w formacie PDF: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
an image Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF

an image Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej w formacie Microsoft Office, PDF
an image Wytyczne NK