header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zatrudni operatora mapy w systemie GEO-INFO

Do jego obowiązków będzie należała realizacja zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, w tym m. in:

  • aktualizacja baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG, Ośrodek w systemie GEO-INFO,
  • udostępnianie danych z bazy danych EGiB, w tym w formie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.

Wymagania:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • pełnia praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość obsługi systemu GEO-INFO,
  • umiejętność planowania pracy i wyszukiwania niezbędnych informacji,
  • samodzielność.

Pożądany termin zatrudnienia: do dnia 1 września 2022 r., na okres 1,5 roku.

Po zakończeniu umowy na zastępstwo, w zależności od aktualnej sytuacji kadrowej i potrzeb Wydziału, możliwość zatrudnienia na pełny etat (na wolnym stanowisku) w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Szczegółowych informacji udzieli Naczelnik Wydziału, tel. 91 42-47-997